کانکو، هیروتاکا

نام داده شده: 広孝
نام خانوادگی: 金子
تولد: نامعلوم

۱۸ دی ۱۴۰۱
نقد و بررسی فرشته همسایه بغلی خیلی لوسم میکنه The Angel Next Door Spoils Me Rotten

یک کمدی/درام عاشقانه است که داستان دو همسایه و ارتباط غیرمنتظره آنها را دنبال می کند.