یاسوموتو، هیروکی

یاسوموتو، هیروکی

نام داده شده: 洋貴
نام خانوادگی: 安元
نام های جایگزین: High Kick Hidari، 左 高蹴
تولد: 16 مارس 1977
گروه خونی: B

No posts founded for this Actor/Actress or Director