واکی، آزومی

واکی، آزومی

محل تولد: توکیو، ژاپن
سرگرمی ها: بازی، غذا خوردن، تنیس، شنا
مهارت ویژه: تصویرسازی

No posts founded for this Actor/Actress or Director