اورا، کازوکی

اورا کازوکی

نام داده شده: 和希
نام خانوادگی: 浦
تاریخ تولد: 18 اکتبر 1995
موارد مورد علاقه اعضا: 28
محل تولد: اوزاکا
سرگرمی ها: فوتبال، ترومبون
مهارت ویژه: گیم پلی
گویش: گویش کانسای

No posts founded for this Actor/Actress or Director