اوچیدا، یوما

اوچیدا، یوما

محل تولد: توکیو، ژاپن
سرگرمی ها / ورزش: موسیقی، پیاده روی، حمام کردن در جنگل، کوه نوردی
مهارت های ویژه: ترکیب، جعل هویت، ژاکت بازی، کباب کردن گوشت

او برادر کوچکتر مایا اوچیدا است

No posts founded for this Actor/Actress or Director