تانزاکی، آتسومی

تانزاکی، آتسومی

نام داده شده: 敦美
نام خانوادگی: 種﨑
نام های جایگزین: 種崎敦美
تولد: 27 سپتامبر 1990
گروه خونی: A
محل تولد: استان اویتا، ژاپن

No posts founded for this Actor/Actress or Director