تاکوچی، ریوتا

تاکوچی، ریوتا

نام داده شده: 良太
نام خانوادگی: 竹内
تولد: 22 سپتامبر 1982
محل تولد: کوبه، استان هیوگو، ژاپن

No posts founded for this Actor/Actress or Director