تاکتاتسو، آیاانا

تاکتاتسو، آیاانا

نام داده شده: 彩奈
نام خانوادگی: 竹達
نام های جایگزین: پتی میلادی
تولد: 23 ژوئن 1989
گروه خونی: O
محل تولد: استان Saitama، ژاپن
قد: 151 سانتی متر
سرگرمی ها: کارائوکه، مطالعه، خرید، تنیس، یکنوع بازی شبیه لوتو، اوریگامی

آیاانا تاکتاتسو یکی از اعضای واحد seiyuu petit milady با همکار seiyuu Aoi Yuuki است.
با سییو یوکی کاجی در 30 سالگی اش در 23 ژوئن 2019 ازدواج کرد

No posts founded for this Actor/Actress or Director