سائکی، ایوری

سائکی، ایوری

محل تولد: استان کاناگاوا، ژاپن
گروه خونی: A
قد: 153 سانتی متر
مهارت های ویژه: لذت بردن و خواندن آهنگ

او برای فعالیت های موسیقی خود از NU KO استفاده می کند

No posts founded for this Actor/Actress or Director