نوماکورا، مانامی

نوماکورا، مانامی

نام داده شده: 愛美
نام خانوادگی: 沼倉
تولد: 15 آوریل 1988
محل تولد: هیراتسوکا، کاناگاوا، ژاپن
گروه خونی: AB
اعلام ازدواج با سییو ریوتا اوزاکا در 23 اکتبر 2019

No posts founded for this Actor/Actress or Director