ناتسوتانی، میکی

ناتسوتانی، میکی

نام داده شده: 美希
نام خانوادگی: 夏谷
تولد: 17 نوامبر
گروه خونی: A
محل تولد: ماچیدا، توکیو
سرگرمی ها: مشاهده بیولوژیکی، عروسک ها، دوچرخه های جاده ای

No posts founded for this Actor/Actress or Director