میزوناکا، ماساکی

میزوناکا، ماساکی

نام داده شده: 雅章
نام خانوادگی: 水中
تولد: 20 ژانویه 1990
موارد مورد علاقه اعضا: 291
محل تولد: استان یاماگوچی، ژاپن

No posts founded for this Actor/Actress or Director