ایشیکاوا، یویی

ایشیکاوا یوی

یوی ایشیکاوا متولد اوزاکا، ژاپن یک صداپیشه ژاپنی وابسته به مدیریت میت است.

گروه تئاتر هیماواری بین 1995 2004
دفتر سونائوکا (هنوز بخشی از گروه تئاتر هیماواری) بین سپتامبر 2004 آوریل 2019
mitt management از می 2019

او در 30 می 2021 ازدواج خود را اعلام کرد

No posts founded for this Actor/Actress or Director