هایاشی، یو

محل تولد: زاما، استان کاناگاوا، ژاپن
گروه خونی: AB
مهارت های ویژه: آواز خواندن، نواختن پیانو
سرگرمی ها: بسکتبال، تمرینات قدرتی، ضبط و ویرایش ویدیوهای یوتیوب

No posts founded for this Actor/Actress or Director