آسانوما، شینتارو

آسانوما، شینتارو

نام داده شده: 晋太郎
نام خانوادگی: 浅沼
تولد: 5 ژانویه 1976
محل تولد: استان ایواته، ژاپن
گروه خونی: O
قد: 175 سانتی متر

No posts founded for this Actor/Actress or Director