آمامیه سورا

آمامیه-سورا در دبیرستان، توسط دوستی که از انیمه لذت می برد با حرفه صدا پیشگی آشنا شد. او پس از دیدن نقش‌های صداپیشگی میوکی ساواشیرو تصمیم گرفت صدا پیشه شود

No posts founded for this Actor/Actress or Director