درباره ما

انیمه نبین چه سایتی؟

انیمه نبین یک سایت دانلود انیمه نیست!

هدف سایت انیمه نبین نقد و بررسی و راهنمای تماشای رده بندی سنی انیمه هاست

 

تا باشد فقط یک سرگرمی کوچک…